Søndag d. 20. september var der inviteret til fejring af Herning Svæveflyveklubs 75-års jubilæum.

I disse tider må der jo tages hensyn - så det blev i en corona venlig udgave for nuværende og tidligere medlemmer. Startende med kaffe & rundstykker - og senere på dagen var Arcus'en klar til at flyve med de tidligere medlemmer. Og en stor jubilæumskage til eftermiddagens kaffen.

Selvom dagen startede noget gråt og diset, så var dagens instruktør Kurt Thybo ret optimisk for, at vi nok skulle komme ud at flyve. Og de første starter gik da også lige så snart skybasen gav mulighed herfor - og sidste landing sket lidt før kl. 19:00.

Masser af gensyn og snak i klubhuset og på startstedet - så en rigtig hyggelig dag på Skinderholm. 

Og 42 starter og 9 timer - er vel måden at fejre et 75-års jubilæum på i en svæveflyveklub!!

Herunder er formandstalen til Herning Svæveflyveklub.

Link til billeder Anders Nielsen.

 

Kære Herning Svæveflyveklub,

Kære aktive, passive og tidligere medlemmer, kære pårørende.

I morgen 21. september er det præcis 75 år siden Herning Svæveflyveklub blev stiftet med Bent Werlauff som klubbens første formand. Denne mærkedag synes vi i bestyrelsen skal fejres, dog i en noget formindsket udgave, grundet den ubudne gæst, COVID-19, som desværre stadig raser. Jeg vil gerne byde velkommen til denne jubilæumsdag; det er dejligt at se så mange af jer. Jeg håber vi får en rigtig hyggelig dag med flyvning og godt samvær.

Når nogen fylder 75 år, plejer man at kunne ane et vist slid på vedkommendes ydre. Tidens tand kan også anes nogle få steder her i Herning Svæveflyveklub, men ansigtsløftninger over årene, gør at når vi ser os i spejlet, kan vi være stolte over klubbens velholdte ydre.

Arbejdsomhed og engagement var og er stadig grundstenen i klubben. I foråret 1946 købtes en pakke med tegningen til klubbens første fly; en skoleglider af typen Polyt II. Et egnet værkstedslokale blev fundet i et nedlagt uldspinderi i Herning. Midlerne var små og der var stor mangel på materialer efter 2. verdenskrig, men det lykkedes at finde egnet træ, så skoleglideren kunne tage form. 9. december samme år blev flyet registreret som OY-98 – det må være arbejdsomhed af højeste karakter. Inden prøveflyvningen blev skoleglideren vist frem for offentligheden, og det indbragte den nette sum af 189,50 kr. i entréindtægter, som lunede godt i den slunkne klubkasse. Flyflåden blev hurtigt udvidet, klubben voksede og formet til det vi kender i dag.

Fremsynethed er et andet ord, som kendetegner Herning Svæveflyveklub. Trods et opgør tilbage i 1960’erne, hvor antallet af medlemmer blev stærkt reduceret, holdt de tilbageværende stand og løftede klubben ind i fremtiden. Gåpåmod og viljestyrke var fremherskende og det ses blandt andet i den hurtige etablering af såvel hangarer og klubhus. På materielsiden ses det samme. Allerede i midten af 70’erne fik klubben sit første glasfiberfly og siden da, har vi på både fly og materiel ligget meget langt fremme. Disse faciliteter skal vi værne om og værdsætte - lignende ses ikke i mange andre klubber.

Fremsynethed og nytænkning gælder bestemt også i klublivet i dag. Vi skal i svæveflyveøjemed huske på at nutidens livsmønster ikke er som for bare 10-20 år siden. Som klub skal man kunne tilpasse sig til medlemmernes ønske om at udnytte tiden til flyvning, når de er på pladsen, men skal foreningslivet bestå og omkostningerne holdes nede, er det også vigtigt at vi alle bidrager og løfter i flok. Hvis Herning Svæveflyveklub formår at opstille de rammer, med de frivillige kræfter, der skal til, vil klubben også formå at holde sig evig ung.

Resultater og udvikling kommer ikke af sig selv. At Herning Svæveflyveklub stadigvæk er på vingerne, skyldes først og fremmest alle de frivillige, der har støttet, hjulpet, repareret og lagt uanede timer og kræfter i klubben. Jeg vil i denne tale ikke fremhæve nogen specielt for deres indsats i Herning Svæveflyveklub, men sige tak til alle for den hjælp de har ydet for at vores 75-års jubilar har det godt og forhåbentlig også har mange gode år foran sig.

Hvordan svæveflyveverdenen ser ud om 25 år, er der ingen der ved, men jeg håber og tror at Herning Svæveflyveklub stadig eksisterer, og kan fejre sit 100-års jubilæum.

Jeg er glad og stolt af at være medlem af Herning Svæveflyveklub og kunne fejre klubben i dag, og jeg ved at mange af jer har den samme følelse.

Derfor vil jeg bede jer, rejse jer og udbringe et trefoldigt leve.

Herning Svæveflyveklub længe leve: HURRA,   HURRA,   HURRA

Christin Nielsen
Formand for Herning Svæveflyveklub