Stærk gået – skoven omkring campingspladsen har fået et helt nyt look.
 
Fredag den 14. juni var der ikke mindre end 21 medlemmer der arbejdede på at forskønne vores skov og ikke mindst formindske risikoen for selvantændelse – fordi grene, fældede træer mv. sjældent er blevet fjernet.
 
Projektet startede kl. 10.00 hvor Henning Henriksen kom med flismaskinen, der straks blev startet og taget i brug. Men ikke alt kunne køres igennem flismaskinen - så 2 trailere blev taget i brug og der blev kørt meget brænde på vores Skt. Hans bål. 6 af klubbens medlemmer startede kl. 10.00 og i løbet af dagen dukkede de resterende 15 klubmedlemmer op. Det siger sig selv, med så mange hænder igang blev næsten alt ryddet og hvis regnen ikke havde sat ind ved 17.00 tiden, var vi blevet færdige.
 
Men hvis I tror en stor regnbyge kunne stoppe de ihærdige medlemmer - så tro om igen - de kæmpede sig igennem regnen - men da  torden og lyn kom anden gang – med endnu mere regn, måtte selv de mest tapre og våde medlemmer give op.
 
Et unikt eksempel på, at samarbejde er en stor del af Herning Svæveflyveklúb.
 
Der skal ikke nævnes navne – men nogen af medlemmerne knoklede bare derud af og andre medlemmer kunne arbejde helt op til 10 minutter – før den obligatoriske pause. Vi brugte arbejdsreglerne for offentligt ansatte for at imødekomme evt. klager. Ølbænken i skoven blev også testet grundigt igennem med alle pladser fyldt op.  
 
Vi sluttede af med hjemmebagt kage og vi var mange til fællesmiddag om aftenen.
 
Alt i alt en kæmpestor tak til de 21 medlemmer – for et virkelig flot og godt arbejde.
 
Rasmus Møjbeck og Bjarne fortsatte om lørdagen med fælle træer over ved 09 startstedet. Nu er der fri passage selv for store svævefly.
 
Men der er stadig træer som bør fældes – og HUSK - ingen medlemmer fælder træer eller grene uden at slæbe det ud af skoven – vi skal værne om vores smukke skov og fastholde, at vi skal mindske risiko for selvantændelse.
 
/ Per Kragsø