DAC betyder et samarbejde med flyvevåbnet, hvor pilotkarrieren i flyvevåbnet starter som svæveflyvepilot.
 
DAC stiller krav til klubben. Vi skal målrette uddannelsen, der er krav om at solo og certifikat skal være afsluttet indenfor bestemte tidsperioder – der stilles krav til teams – mødepligt mv.
Til gengæld vil flyvevåbnet stiller mandskab ved vores åbent hus-arrangement, der er events for DAC-elever på flyvestationer mv.
 
Brian Lassen og undertegnede er DAC kaptajner – dermed ansvaret for den daglige drift, i et meget tæt samarbejde med Kurt (uddannelsesansvarlig her i klubben). Vi mener at DAC-konceptet er så godt, at elever der ikke er DAC skal også følge klubbens DAC-program, men kan selvfølgelig ikke deltager i events mv. i flyvevåbnet.
  
Startskuddet lød ved et åbent hus, søndag 19. maj, på Skinderholm. Et sådant arrangement kræver stor forberedelse, til PR og organisering på af dagen. Dagen blev en succes og det skyldes alene det store arbejde der er blevet lagt i projektet – en stor tak til alle jer som har bidraget til dette.
   
Der mødte 10 deltage op – ikke alle var 23 år og derunder – men alle deltog i samme koncept. PR-konceptet blev ændret fra - at høre fuglene synger - til fokus på uddannelsen og de muligheder der var efterfølgende. Dette PR-koncept er bedre. Der var krav om tilmelding og alle skulle møde samtidigt. Program med foredrag – rundvisning og flyvning. Flyvningen kunne ikke lade sig gøre – vi havde direkte sidevind på 23 knob.  Dette var træls – da det er vigtigt at flyvningen indgår den første dag, således at eventuelle indmeldelserne kan foretages den første uge.
 
Resultat – 3 nye elever og måske 2 mere (mangler en flyvetur). Målet er 6 nye elever – så DAC-kaptajnerne har indgået en aftale med PR-udvalget om en ekstra indsats – så vi når de 6 elever. Det har stor betydning, at holdet starter samtidigt, så eleverne kan følges under uddannelsen.
 
TMG her har vi 2 elever – også her er der fuld fart på – for at færdiggøre uddannelsen.
 
Hvad får klubben ud af alt dette? Vi får flyveaktivitet også på ikke termikdage. Vi får udnyttet vores Discus, og nye S-piloter som flyve meget af det de ønsker, stræk, TMG, instruktører, kunstflyvning mv..
 
Fastholdelse, her kan vi se tilbage på et tidligere forsøg her i klubben – som ligner meget DAC. Fastholdelse af disse piloter, blev betydelig forbedret.
 
Og til sidst – husk dengang du selv startede som pilot i Herning Svæveflyveklub. Det bedste var hvis et medlem gik hen og bød velkommen og spurgte hvad kan jeg gøre for dig. Så føler man sig velkommen.
 
mv. 
Per Kragsø
 
 
Billeder af Bertel Spejlborg