Godkendt af bestyrelsen 7.1.2019 og Kontingenter skal endelig vedtages på generalforsamlingen 2019.

 

Kontingent   Aktive medlemmer                                                                                   5200,-/p. a.

                      Unge under 21 år                                                                                     3200,-/p. a.

                      Unge under 25 år og under uddannelse                                                  3200,-/p. a.

                      Ikke flyvende aktiv medlem                                                                      500,-/p.a.

                      Ikke flyvende aktiv medlem med campingvogn, vogncelle eller hytte      1200,-/p.a.

                      Mistet medical eller deponeret certifikat                                                   3200,-/p. a.

                      Passive medlemmer                                                                                                       

                      Passive medlemmer                                                                                 400,-/p. a.

Startgebyr    Spilstart                                                                                                    46,- /start

                      Flyslæb til 400 meter 0,2 Taco time + 0,02 Tacho time/ 100 meter         180,- 
                      eks. Flyslæb til 1200 meter 0,2 + 0,16 = 0,36 Tacho time                       324,-

Flyvetakster Timepris

                       Schempp-Hirth Discus B                                                                        200,-/time

                       Schempp-Hirth Discus 2B                                                                      280,-/time

                       Schleicher ASG29E                                                                               340,-/time

                       Schleicher ASK21                                                                                  200,-/time

                       Grob Twin III Acro                                                                                  200,-/time

                       Schempp-Hirth Arcus T                                                                          440,-/time

                       Schempp-Hirth Duo Discus Turbo                                                          380,-/time

                       Super Dimona - forudsat benzin pris på max 12,00/liter                        650,-/tachotime

                       Og for hver gang prisen stiger med 1,- stiger timeprisen med              15,-/time

                       Færgeflyvning                                                                                        875,-/tachotime

                       Flyslæb                                                                                                  875,-/tachotime

Medtages et fly til start fra en anden plads, beregnes der en flyveafgift på 2 timer pr. dag, flyet er væk fra pladsen. For medlemmer, der har købt pakken, hvor pågældende fly indgår, beregnes der en flyveafgift på 1 time pr. dag.

Flyvetakster Fastpris:

For de piloter, der vælger pakkeløsninger gælder følgende:

Pakke 1:  VY og TG                                                                                    400 kr./år

Pakke 2: VY, TG og X9                                                                               800 kr./år

Pakke 3: VY, TG, X9 og PM                                                                       1.400 kr./år

Pakke 4: VY, TG, X9, PM og VD                                                                2.500 kr./år

Pakke 5:  VY, TG, X9, PM, VD og VN                                                        4.000 kr./år

Pakke 6: VY, TG, X9, PM, VD, 29 og VN                                                   5.200 kr./år

Pakke 7: VY, TG, X9, PM, VD, 29, VN og VK                                            7.200 kr./år

Pakke 8:  ZS                                                                                1.000 kr. pr. år + 550kr./tachotime.

Pakke 9: VN, Stræktræningspakke. Registreres i PCen som "VNN" Gælder for flyvning med "Stræk instruktørerne" (Arne Boyr-Møller, Bjarne Sørensen,Thomas Byskov eller Peter Ficher) på deres strækflyvningsvagter                                                                                    1.000 kr./år

De medlemmer der ønsker at vælger en pakkeløsning, skal give kassereren skriftlig besked senest 15.03.2019

Aftalen er bindende for hele året.

For de medlemmer der vælger pakkeløsning efter den 15. marts gælder at, flyveafgifter der er bogført,bliver ikke reguleret. (Eks. Indgås fastprisaftale 2. april, medregnes flyveafgifter i marts, ikke i pakken.)

Rabat på flyveafgifter:

Der gives rabat på flyveafgifter, der afregnes efter timepris. Optjeningen af retten til denne rabat er baseret på vægtet middelværdien af de seneste 3 tre års flyveafgifter, (vægtet således seneste år (2018) tæller mere end ældste (2016).

Flyveafgifter for 2017, 2018 og 2019, vil indgå i beregningen af rabatsatsen for 2020, for den enkelte pilot.

I rabatten for ZS indgår flyveafgiften med 190/650 = 0,2923 af flyveafgiften, henholdsvis 190/875 = 0,2171, når det drejer sig om flyslæb.

Flyver 2 medlemmer sammen i samme fly, skal flyvningen registreres som ”deles”.

 

Hangarcelle:  Leje af hangarcelle                                                                              1500,- kr. pr. år.

Logbog:         Logbog S-Certifikat (Skrives i kantinebogen)                                      260,- kr.

Logbog:         Logbog S-skoling (Skrives i kantinebogen)                                         310,- kr.

 

Kurser:          S-teori

                       Medlemmer, ekskl. Gebyr og undervisningsmaterialer                      300,- kr.

                       Ikke medlemmer, ekskl. Gebyr og undervisningsmaterialer               1.500 kr.

                       VHF radiobevis N-BEG og BEG                                                         300,- kr.

                       Ikke medlemmer.                                                                                900,- kr.

Instruktionsflyvning:

                      Svæveflyvetur på maks. 0,30 timer ( 18 minutter), spilstart               295,- kr.

                      Motorsvævetur på maks. 0,30 tachotime.                                          295,- kr.

                      Efterfølgende pr. 0,1 tachotime.                                                         80,- kr.

                      Svæveflyvetur på maks. 0,40 timer (24 minutter), flyslæb                 495,- kr.

 

Fly til konkurrencer, kurser, ferieflyvning m.v. hvor flyet fjernes fra pladsen.

 • Medtages et svævefly til start fra en anden plads, beregnes der en flyveafgift på 2 timer pr. dag, flyet er væk fra pladsen. For medlemmer, der har købt pakken, hvor pågældende fly indgår, beregnes der en flyveafgift på 1 time pr. dag. (Der beregnes ikke yderligere flyveafgifter for perioden flyet er medtaget til anden plads.)
 • Hvis flere medlemmer har fået tilladelse til at tage flyet med, beregnes flyveafgiften i forhold til om medlemmerne har fastprisaftale eller variabelpris på pågældende fly.
 • Beløbet forfalder til betaling umiddelbart efter reservationen er foretaget, dog tidligst i januar det år flyet er reserveret. Hele beløbet kan godskrives hvis reservationen af flyet bliver annulleret, skriftligt, senest 30 dage før planlagt afgang fra pladsen.
 • Beløbet er fastpris og der gives ikke rabat på fastpris.
   

Hverdagsflyvning:

 • Normal takst
   

Benyttelse af materielkontrollanter og værkstedsfaciliteter:

 • Ensædet fly uden motor                                                        1.000 kr./år
 • Fly med motor                                                                       1.500 kr./år  
   

Elafgift:

 • For de campister, der jævnligt bruger campingpladsen, udleverer klubben en elmåler. Forbrug, der afregnes på denne måler, afregnes til kr. 2,40 /kWh, samme takst gælder også forbrug i hytterne.
   

PBS gebyr:

 • Medlemmer, der får tilsendt indbetalingskort fra PBS/Nets og ikke tilmeldes sig PBS systemet, pålægges et gebyr på kr. 7,50/md. Denne pris dækker merprisen for udskrivning af indbetalingskort.
   

Restancegebyr:

 • Medlemmer der ikke overholder deres betalingsaftaler og/eller har større forfalden gæld til klubben kan pålægges et restancegebyr på 50,- + 1% af forfalden saldo pr. måned.

 

Herning Svæveflyveklub - 2019