Så er Midtjysk Open gået live, og vi håber I alle vil tage godt imod initiativet og at det vil være med til at gøre sæson 2021 endnu bedre. 
 
Styregruppen består, udover undertegnet, af Peter M Lorentzen og Nis Adelby Clausen som alle naturligvis håber at på de valgte konkurrencedatoer som minimum giver 4/8 CU med base i 1800+ meter. Vi vil meget gerne have feedback fra jer piloter, både ris, ros og især konstruktive forslag til forbedringer modtages meget gerne!
 
Som nævnt i det udsendte materiale bruges Facebook gruppen Midtjysk Open som primær kommunikationsplatform, og således vil alle opgaver og resultater blive offentliggjort her. Vi håber også den vil blive brugt mere socialt og at I alle vil bidrage aktivt ved at lægge billeder og historier op fra dagens opgave, således vi kan stå ved hver vores klubgrill, grille bøffer, drikke rødvin og stadig være fælles om dagens oplevelser. 
 
Nogle piloter kommer fra klubber, som ligger så langt fra start- og ankomstpunkt, at det er realistisk at deltage fra hjemmeflyve-pladsen - jeg tænker i hvert fald man skal være ganske hårdkogt hvis man deltager fra en sjællandsk klub (men der udloves en kasse øl til den første!). Der er derfor afsat minimum seks pladser til start fra Skinderholm, som uddeles på first-come-first-served basis, ved at sende en meddelelse/mail/sms til undertegnet, og der vil også¨være mulighed for camping på klubbens skønne camping-plads. Vi vil muligvis, efter vurdering, sætte antallet op, såfremt det ikke hindrer klubbens normale drift. Alternativt kan man flyve fra Svæveflyvecenter Arnborg, og alle er naturligvis velkomne til at grillen bøffen og efter-flyveturs-hygge på Skinderholm, hvor vi i al beskedenhed mener dansk svæveflyvnings flotteste grillhytte er beliggende ??
 
Der vil være både korte og lange opgaver alt efter erfaring. De korte opgaver vil altid være af typen hastighedsopgave, mens de længere opgaver kan være både hastigheds- og arealopgaver, således konkurrencepiloterne får mulighed for at bruge Midtjysk Open som et træningsværktøj. Vi skal igen opfordre til at klubberne også bruger konkurrencen som værktøj til "strækskoling", og opfordre nyere S piloter til at deltage, ligesom det vil være perfekt til flyvning i to-sædet.
 
Vi skal også opfordre til at alle piloter som er startet ud på en opgave, indsender logfiler (procedure tilgår senere), også selvom man ikke har gennemført. Dette både af hensyn til det konkurrencemæssige aspekt, ligesom det vil være til stor nytte for arrangørerne i analyse-øjemed. 
Skulle man have lyst til at lære området bedre at kende, afholder vi på Skinderholm en forårslejr hele uge 18, hvor alle danske svæveflyve piloter er inviteret til at flyve sammen med os...så længe pladser haves ?? Mere information herom kan fås hos undertegnet.
 
Indtil vi ses i luften, så lad os glædes over at sæsonen nu er startet, efter en alt for lang vinter, hvor vi nok alle har været lidt præ-termiktuelle og oplevet en udbredt træthed af et decideret corona-hamsterhjul!
 
Happy thermals & safe landings
Bjarne Sørensen
Herning Svæveflyveklub