Nyt fra Plads- og Baneudvalget.

Som alle nok har bemærket, så skrider Claus og Michael projekt med fiber på campingområdet og startsted Øst og Vest hurtigt fremad, og er tæt på afslutning.

Strømforsyning til de 2 startsteder er også tæt på afslutning, og når det er på plads bliver bussen forsynet med en TV skærm, så vi fx kan se Flight Rader 24 i bussen.

Vi er ikke meget for at rose os selv i udvalget – men det er bare et super flot (og stort) stykke arbejde Claus og Michael har udført, og som de har brugt hele foråret på – vi skylder dem stor tak.

Et andet projekt vi har fuld gang i, er at få fældet en stor del af de selvsåede træer på hede området op mod startsted Øst.

Det er ikke et projekt vi har startet for at sikre os, at årets Sankt Hans bål vil kunne ses i hele Herning området (ok – det gør selvfølgelig ikke noget smiley), men det er for at forhindre, at området vokser helt til med større og større træer.

Vi har endvidere planer om at fælde/beskære en del af de træer der står længst mod øst på nordsiden af landingsområde Øst – faktisk overholder vi pt. ikke kravet om beplantningens højde i landingsfeltets sikkerhedsområde.

På udvalgets vegne,

Orla Lind