2019 – et nyt år med nye mål og udfordringer
 
Årets første udgave af ”Kontakt” er udkommet, og forberedelserne til en ny sæson er i fuld gang.
 
Overhaling af klubflyene blev vanen tro ordnet inden jul, og vi mangler nu kun de sidste detaljer inden vi er helt klar til sæsonstart. Det har været en ren fornøjelse at lave vintervedligehold i vores nyrenoverede værkstedshangar med optimale arbejds- og lysforhold. Genetableringen bød på en naturlig oprydning af vores udstyr og opmagasinerede materialer, værktøj som ikke stod til at redde efter branden er blevet erstattet af nyt og professionelt. Ligeledes er der lavet lidt omrokering i værkstedet, så lokalet forhåbentligt udnyttes mere optimalt. Vi har nu et velfungerende og ryddeligt værksted. Denne standard skal vi fastholde,
og det opnår vi kun ved fælles hjælp og ved at rydde op efter os selv.
 
Som en appetitvækker til den nært forestående sæson og ikke mindst for at højne det sociale i klubben, har bestyrelsen besluttet at lave en ”Skryderaften”. Et arrangement, hvor klubbens medlemmer inviteres til at komme og delagtiggøre deres mål for flyvesæson 2019 i et sjovt og kammeratligt lag. Husk på, ingen mål er for store eller små, det vigtigste er at man har noget at stræbe efter.
Helmuth vil samme aften holde et indlæg for at anskueliggøre klubbens takst- og rabatordningssystem. Datoen for ”Skryderaftenen” er fastsat til onsdag 13. februar 2019, kl. 18:00, og klubben vil være vært ved et let traktement. Inden længe sendes indbydelsen ud pr. e-mail. 

 
 
Forsættes via forside billede linket ->