En æra er slut...
 
Med dette nummer af ”Kontakt” slutter en æra i Herning Svæveflyveklub, idet vi i bestyrelsen, på opfordring af den mangeårige redaktør Ole Korsholm, har besluttet af lukke klubbladet på grund af længerevarende mangel på frisk materiale til bladet.
 
Vores klubblad lider som alle andre trykte medier af faldende læsertal og ikke mindst mangel på artikler fra læserne. De digitale medier, klubbens hjemmeside og Facebook, bruges i stedet i langt højere grad, når vi skal oplyses, og ”Kontakt” har på det seneste været genoptryk af mange informationer og nyheder, som allerede var lagt ud på hjemmesiden.
 
Det er med vemod at lukke et mangeårigt klubblad, men vi må også være de nutidige behov bekendt, og se fremtiden i øjnene.
 
En stor tak skal lyde til redaktør Ole Korsholm for hans store arbejde som medredaktør, lay-out’er og eneredaktør på klubbladet. Livet med ”Kontakt” startede for Ole’s vedkommende ved udgangen af 1977, hvor daværende redaktør Knud E. Nicolaisen ønskede at trække sig, og Ole blev opfordret til at indgå i redaktionen. Siden da har Ole kun i kortere perioder været væk fra bladet, og det er blevet til sammenlagt over 30 år på redaktionen. Det er de færreste redaktører i de danske medier, der får lov at fejre et sådanne jubilæum.
 
Det at lave et klubblad med en standard som ”Kontakt” har været tidskrævende, især i bladets første årtier, hvor computere og digitalkameraer endnu var fremtid. Materiale skulle indsamles, bearbejdes, indskrives på skrivemaskinen, måske skrives om, hvis tasterne på skrivemaskinen ikke havde makket ret under første renskrivning, tegning af illustrationer, opsætningen af bladet, og til sidst videregives til trykkeren.
 
Det er med computere og digitalkameraer blevet nemmere, men materialeindsamling og opsætning af bladet har stadig været krævende. Jeg synes, at vi i Herning Svæveflyveklub, kan være stolte af vores klubblad ”Kontakt”, og rose de kræfter, som i 48 årgange på professionel vis har holdt medlemmer, deres familier, andre klubber og interesserede informeret om klublivet mv. i Herning Svæveflyveklub.
 
 
 
Forsættes via forside billede linket ->