Sankt Hans aften begyndte som sædvanligt med fællesspisning, hvorefter Kurt Thybo fik overdraget pokalen for særlig indsats for sit årelange skole og teoriholdsarbejde. (jeg havde ham til metrologi i starten af 1980). Bålet, som var et af århundredets største blev derefter tændt og Kennet Nielsen holdt en god båltale.
 
Bagefter samledes nogle medlemmer på terrassen hvor vi fik gående besøg af vores venner fra Dropzone Denmark, normalt kommer de dalende ned fra himlen, men OY-RUL var til service.
 
Tekst og foto Jørgen Eriksen.