Stræktræner 2018. I Herning Svæveflyveklub er vi så heldige at være en af de få, hvis ikke den eneste klub, som gennem stræktrænerordningen har et kontinuerligt tilbud henover sæsonen, om videreuddannelse indenfor det som hele svæveflyvningen i bund og grund handler om: Stræk- og termikflyvning. Stræktrænerordningen tjener to formål.

Det ene formål for stræktræneren er at bistå klubbens medlemmer med hjælp, råd og vejledning til både stræk-, opgave- og termikflyvning på en flyvedag. Dette betyder, at hvis man eksempelvis gerne vil flyve en stræktur, eller måske blot have noget termiktræning i to-sædet, så står stræktræneren til rådighed. Man skal blot gå ind på hjemmesiden og booke stræktræning 1 eller 2 (formiddag / eftermiddag). Husk også at booke VN (eller VK), såfremt man ønsker to-sædet flyvning. Hvis man selv planlægger en stræktur, og måske ønsker forslag til opgave, hjælp til programmering af Oudie, eller anden råd og vejledning, kan der også her hentes hjælp fra stræktræneren.Det andet formål er muligheden for at klubbens medlemmer, som regel nybagte S-piloter, kan gennemgå et struktureret uddannelsesforløb (Grundlæggende Strækflyvning), som har til formål at lære S-piloter uden, eller med ringe strækerfaring at forberede og udføre strækflyvning. Målsætningen for Grundlæggende Strækflyvning er ikke, at man skal være super-konkurrencepilot, når man er færdig med uddannelsen, og er formuleret således: ”Strækflyvningsuddannelsen har til formål at bibringe S-piloten den fornødne teoretiske viden og praktiske kunnen til, at denne selvstændigt kan forberede og gennemføre en opgaveflyvning på min. 90 km (eksempelvis firkanten) på et ensædet fly uden hensyntagen til gennemsnitshastighed, samt være i stand til, efter gennemført opgave, at analysere sin flyvning via logfil.”

Den praktiske del gennemføres henover flyvesæsonen, hvor der hver lørdag, undtaget ugerne 28-29-30, er stræktræner til rådighed. Som sagt, bookes stræktræningen på klubbens hjemmeside. Der skal ikke bookes, hvis man blot ønsker lidt ad-hoc råd og vejledning, men ønsker man at ”optage” stræktræneren med enten to-sædet flyvning, eller måske par-flyvning i hvert sit ensædet fly, skal man booke. Er man dog på pladsen og stræktræneren er fri og der står et ledigt to-sædet fly, skal man ikke holde sig tilbage fra at spørge om muligheden for en tur – vi vil hellere end gerne have noget at lave! Det er til enhver tid ”eleven”, som betaler for flyvningen.

Brug ordningen..! Der skal også lyde en stor opfordring til de medlemmer, som måske ikke har den store stræk- eller termikerfaring og gerne vil have hjælp, til at benytte ordningen. Vi er til for jer, og som tidligere nævnt, vil vi rigtig gerne have at denne ordning bliver en succes og brugt så meget som muligt, så man skal ikke holde sig tilbage! Hvis du har spørgsmål så tag fat i en af stræktrænerne eller undertegnede.

M.v.h.
Bjarne