Takster 2021

Kontingent          Aktive medlemmer                                                                                    5400,-/p. a.

                             Unge under 21 år                                                                                      3300,-/p. a.

                             Unge under 25 år og under uddannelse                                                   3300,-/p. a.

                             Ikke flyvende aktiv medlem                                                                       500,-/p.a.

                             Ikke flyvende aktiv medlem med campingvogn, vogncelle eller hytte       1200,-/p.a.

                             Mistet medical eller deponeret certifikat                                                    3300,-/p. a.

                             Passive medlemmer                                                                                                       

                             Passive medlemmer                                                                                 400,-/p. a.

 

Startgebyr          Spilstart                                                                                                      50,- /start

                            Flyslæb til 400 meter                                                                                 175,-/slæb

                            Flyslæb til 1.200 meter                                                                               300,-/slæb

 

Flyve takster timepriser:                                                                                  

                             Schempp-Hirth Discus B                                                                           180,-/time

                             Schempp-Hirth Discus 2B                                                                         250,-/time

                             Schleicher ASG29E                                                                                  350,-/time

                             Schleicher ASK21                                                                                     250,-/time

                             Grob Twin III Acro                                                                                      250,-/time

                             Schempp-Hirth Arcus T                                                                             460,-/time

                             Schempp-Hirth Duo Discus T                                                                    390,-/time

                             Super Dimona - forudsat benzin pris på max 12,00 kr./liter                       650,-/tachotime

                             Og for hver gang benzinprisen stiger med 1,- stiger timeprisen med 15,-

 

                            

Rabatter svævefly gælder ikke TMG:

Pakke 1: flyveafgifter for 2.500,- kr + 10%

Pakke 2: flyveafgifter for 5.000,- kr + 20%

Pakke 3: flyveafgifter for 10.000,- + 40%

 

Der er ikke nogen rabat knyttet til den enkelte pakke med flyvetid. Der er tre forskellige pakker at vælge mellem. En lille, mellem og en stor pakke. Afhængig af hvilken pakke man har købt får man noget ekstra flyvetid lagt oveni – kvit og frit fra klubben. Ønsker man ikke at flyve på en pakke betaler man almindelig timetakst. Startafgifter er ikke inkluderet – det er kun flyveafgiften på svævefly, der indgår i pakken. En pakke eller dele af den kan ikke overføres til næste sæson. Tilmeldingen til en pakke er bindende også ved evt. udmeldelse.

Har man fx købt pakke 1 og i løbet af maj har man fløjet den op, kan man købe en ny pakke 1. Men så vil få lagt 20% oveni som havde man købt pakke 2. Samme princip hvis man har pakke 2 og ønsker at opgradere til pakke 3. B-elever vil med fordel kunne købe pakke 1 og opgradere afhængig af, hvornår på sæsonen de får et S-certifikat. De øvrige regler vi i klubben har haft omkring fly til konkurrencer mv., er uændrede.

                            

Skolemedlemmer

Skolemedlemsskab – betaler normalt kontingent plus:

 • I perioden fra 1. april- 30. september betales en fast månedlig beløb på kr. 800,-
 • Priserne gælder indtil bestået Solo prøve, og inkluderer fri spilstart- og flyveafgifter på klubbens svævefly, der anvendes til uddannelse (ASK21 og Twin III Acro)
 • Ønsker et skolemedlem at overgå til ”normal” medlemskab, skal det ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Overgang til ”normal” medlemskab skal varsles med 1 måneds varsel og finde sted til den 1. i følgende måned.
 • Teoriundervisning, helbredsundersøgelse m.m. betales efter de til en hver tid gældende takster.
 • Skoleordningen gælder ikke motorsvæveflyvning.

 

Fly til konkurrencer, ferieflyvning m.v. hvor flyet fjernes fra pladsen.

Når fly fjernes fra pladsen til konkurrencer, ferieflyvning mv, kan piloten vælge at blive afregnet efter nedenstående takst A eller B:

     A     Der betales et minimumsbeløb på 1 time pr. dag, hvor flyet er væk fra pladsen + normaltakst x det antal timer flyet har fløjet derudover.

     B     Fastpris på 2 timer pr. dag flyet er væk fra pladsen.

 • Piloten skal give skriftlig besked til kassereren inden afrejse om flyet skal afregnes efter takst A eller takst B.
 • Minimumsbeløbet på 1 time/dag forfalder til betaling umiddelbart efter reservationen er foretaget, dog tidligst i januar det år flyet er reserveret. Hele beløbet kan godskrives, hvis reservationen af flyet bliver annulleret, skriftligt, senest 30 dage før planlagt afgang fra pladsen.
 • For takst A gives der rabat på både minimums- og timetaksten. For takst B gives rabat på fastpristaksten. Både takst A & B afregnes efter medlemmets opnåede rabatsats.

For ZS eller anden TMG gælder: Hvis flyet reserveres ud over 2 sammenhængende dage (48 timer) betales et reservationsgebyr på 220 kr. pr. dag plus tachotiden.  

 

Hverdagsflyvning

 • Normal takst

 

Hangarcelle:  Leje af hangarcelle                                                                                                1500,- kr. pr. år.

Logbog:         Logbog S-Certifikat (Betales på Mobilepay)                                                          260,- kr.

Logbog:         Logbog S-skoling (Betales på Mobilepay)                                                             310,- kr.

Kurser:          S-teori

                       Medlemmer, ekskl. Gebyr og undervisningsmaterialer                                          300,- kr.

                       Ikke medlemmer, ekskl. Gebyr og undervisningsmaterialer                                  1.500 kr.

                       VHF radiobevis N-BEG og BEG                                                                            300,- kr.

                       Ikke medlemmer.                                                                                                   900,- kr.

Gæster:       

Ved gæster forstås: Personer over 15 år, der ikke er hjemmeboende i et medlems husstand.

Overnattende besøgende: 25,- kr./nat.  

Introduktionsflyvning:

Almindelig spilstart kr. 425,- (5-10 minutter)

TMG-sightseeing kr. 695,- (20 minutter)

(Tilkøb til TMG. Blok a 10 minutter kr. 250,-)

Benyttelse af materielkontrollanter og værkstedsfaciliteter:

 • Ensædet fly uden motor                                                                             1.000 kr./år
 • Fly med motor                                                                                            1.500 kr./år    
   

Elafgift:           

For de campister, der jævnligt bruger campingpladsen, udleverer klubben en elmåler. Forbrug, der afregnes på denne måler, afregnes til kr. 2,50 /kWh, samme takst gælder også forbrug i hytterne.

Opladning el/hybridbil:   

Der er mulighed for opladning af Hybrid/El-bil ved parkeringspladsen. Der er måler og forbrug afregnes på Mobilepay til kr. 2,50 /kWh.

PBS gebyr:    

Medlemmer, der får tilsendt indbetalingskort fra PBS/Nets og ikke tilmeldes sig PBS systemet, pålægges et gebyr på kr. 7,50/md. Denne pris dækker merprisen for udskrivning af indbetalingskort.

Restancegebyr:

Medlemmer der ikke overholder deres betalingsaftaler og/eller har større forfalden gæld til klubben kan pålægges et restancegebyr på 50,- + 1% af forfalden saldo pr. måned.

 

Herning Svæveflyveklub - 2021