Hvad koster et svæveflyvecertifikat ?

Skolemedlemmer i Herning Svæveflyveklub betaler normalt kontingent plus et fast månedlig beløb på kr. 800,- i perioden fra 1. april - 30. september. Priserne gælder indtil bestået solo prøve, og inkluderer fri spilstarts- og flyveafgifter på klubbens skolefly ASK-21 og Twin Acro. Skoleordningen gælder ikke motorsvæveflyvning.

I Herning Svæveflyveklub er kontingentet reduceret for unge under 21 år samt unge under 25 år og under uddannelse.

Ud over det, du betaler til klubben, kommer der udgifter til helbredsundersøgelse hos flyvelæge, teoriundervisning i klubben samt teoriprøven.

Se hele takstregulativet her: Takster 2022

De samlede omkostninger til et svæveflyvecertifikat ligger gennemsnitligt på kr. 15-20.000, spredt over ca. 1½ til 2½ år. Jo mere aktiv, du er under uddannelsen, jo billigere bliver svæveflyvecertifikat, da indlæringen vil gå hurtigere.

Prisen kan ikke sættes præcist. Det er ligesom at tage kørekort, hvor der heller ikke kan angives en præcis pris på forhånd, da mange individuelle faktorer spiller ind. Antallet af køretimer varierer fra elev til elev. Antallet af flyvetimer til certifikatet vil også være individuelt.