For at få et svæveflyvecertifikat skal man igennem en grundig uddannelse. Uddannelsen til svæveflyver er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og man skal igennem de samme elementer i svæveflyveruddannelsen uanset, hvilken svæveflyveklub, man lader sig uddanne i.

Svæveflyveruddannelsen er meget moderne og bliver jævnligt ændret og tilpasset tidens strømninger, så den opfylder kravene til sikkerhed og moderne undervisningsmetoder. Vi forsøger hele tiden at gøre uddannelsen så effektiv som muligt uden at vi på noget tidspunkt går på kompromis med sikkerheden. Derfor kan vi tilbyde dig en meget moderne og helt "up-to-date" svæveflyveruddannelse.

Der er skoling for nye elever hver weekend og på helligdage fra anden weekend i marts til sidste weekend i oktober. Endvidere har vi aftenskoling hver tirsdag aften i de lyse timer. Vi har et bookingssystem som indebærer, at du kan booke dig ind på tidspunkter hvor du bedst kan flyve. Vores erfaringer med bookingsystemet er gode. Endvidere har vi fokus på, at elever allerede fra starten sætter sig nogle personlige mål. Formålet er at målrette uddannelsen netop imod det, som man ønsker at bruge sit certifikat til. Desuden har vi fokus på teamwork indenfor elevgruppen, således at du så hurtig som muligt bliver en del af vores klub. 

Herning Svæveflyveklub tilbyder grundskoling på svævefly og omskoling til motorsvævefly.

Skoleflyet, vi anvender i Herning Svæveflyveklub til din grunduddannelse, er et moderne og meget sikkert tosædet glasfiber-svævefly bygget i Tyskland. På dette fly af typen ASK-21 vil du komme til at flyve det meste af uddannelsesprogrammet med nogle af klubbens ca. 20 ulønnede instruktører. Nogle enkelte flyvninger tager vi i et andet tosædet svævefly af typen TWIN ACRO, som også er bygget i Tyskland. Det er ligesom ASK-21´ren, også er et topmoderne fly, der bare er mere velegnet til visse specielle flyvemanøvrer.

Når du har fløjet solo i ASK-21 - altså alene - nogle gange, og fået en checkstart på Duo-Discus vil du blive videreuddannet på et ensædet fly af typen Discus b.

Uddannelsen består af en praktiske og en teoretisk del

Svæveflyveruddannelsen er sammensat af en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske del består af to blokke, hvor den første bringer dig frem til solo, og den anden frem til den praktiske certifikatprøve.

Den praktiske første blok kaldes A-skoling og indeholder 12 uddannelsesnormer (A-1 til A-12). Hver norm byder på nye flyvemanøvrer og øvelser. Tempoet og varigheden af uddannelsen tager udgangspunkt i netop dig, og tilpasses individuelle evner og temperament. Men når en af klubbens instruktører siger du er klar til at flyve solo, så er du det også, og så har du lært at flyve det tosædede svævefly sikkert og præcist.

Inden din første solo-tur skal du lære nogle meget grundlæggende manøvrer, som at holde farten, at dreje og flyve på en kurs. Desuden skal du selvfølgelig lære at starte og lande. Vi vil også lære dig, hvordan du skal gøre, hvis starten ikke forløber som planlagt, men må afbrydes. Endelig skal du lære nogle videregående flyvemanøvrer, blandt andet stall, unormale flyvestillinger og spind. Alt sammen for at give dig en så god og grundig uddannelse som muligt. Så er vi sikre på, at du kan klare dig selv, når instruktøren på den store dag hopper ud af skoleflyets bagsæde og sender dig afsted på din første tur på egen hånd!

Efter soloflyvning, bliver du videreuddannet (B-skoling, B-1 til B-8) på vores ensædede skolefly og skal først igennem nogle ture, hvor du skal prøve de fleste manøvrer, som du lærte før din første solo-tur. Derefter vil vi lære dig at flyve termik, altså stige op i de varme opvinde og det endda sammen med andre svævefly i nærheden, hvilket er et utroligt flot og betagende syn! Og så skal du ud og prøve at lande på en anden flyveplads sammen med en af vores instruktører i det tosædede skolefly.

Hele uddannelsen afsluttes med den praktiske prøve som vi kalder for en S-prøve. Den svarer fuldstændig til en køreprøve. Den "motorsagkyndige" kalder vi bare for en "S-kontrollant". Det er også en svæveflyveinstruktør, der har taget en særlig uddannelse og er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

Herning svæveflyveklub råder p.t. over 2 S-kontrollanter.
 

Inden du kan gå til S-prøve skal du have gennemgået den teoretiske uddannelse,som afsluttes med en en teoriprøve. Undervisningen foregår i vintermånederne fra januar til april. Prøven, der består af multiple choice spørgsmål afholdes i april. Der undervises i 6 fag: 

Love og Bestemmelser 
Instrument og Materiellære 
Flyvelære 
Aerodynamik 
Meteorologi 
Menneskelig Ydeevne og begrænsing 

Alle 6 fag skal bestås. Skulle et enkelt eller to fag kikse kan man gå til en omprøve i disse fag senere på sommmeren.