Nordic Gliding - En tidlig start

Nordic Gliding har lavet en artikel om Jacob Lassen - En tidlig start - og den linker vi gerne til herfra siden.