Elvira fylder 30 år

Sommeren 1983 var året hvor Elvira blev taget i officiel brug – det er vel værd at markere med et lille kip med termikhatten!

Elvira har en meget lang forhistorie – hvor langt tankerne ligger tilbage, vides ikke med sikkerhed, men ideen fik en kraftig bredside ved afslutningsfesten i 1979. I 1981 blev systemet prøvekørt, og de første data indsamlet. Marts 1982 blev der yderligere foretaget ca. 30 prøveoptræk og det diesel elektriske princip beviste sit værd, som på daværende tidspunkt det eneste af sin art i verden.

Som skulderklap til arbejdsgruppen bag Elvira, blev projektet godkendt som et forsøgsprojekt og fik støtte fra Dansk Idrætsforbunds Forskningsfond med et 25.000,- kr. legat. Et ikke uvæsentlig beløb i betragtningen af at prisen for spillet i 1983 priser var 81.309,86,-kr. Elvira’s bemaling er heller ikke uden historie - 6 kg maling blev skænket af et medlem. Og farveren hvid, blå og orange er ikke helt tilfældigt, da vedkommende havde Gulf tankstationen på Gl. Landevej i Herning.

I midten af juni måned 1983 kunne de første ”almindelige” medlemmer omskoles til vidunderet. Det sket efter godt 4 års arbejde, svarende til at klubbens medlemmer hvad lagt mellem 5000-7000 timer på udviklingen og færdiggørelsen af dette pionerprojekt. Hvis man kigger Kontakt igennem fra perioden ’81-83 – kan man ikke undgå at bemærke at det diesel elektriske princip også gave anledning til nogen diskussion. Bl.a. om den ikke vil være for dyr i tomgangsforbrug. Da der ikke var enighed om beregningsmetoden, som gav vidt forskellige resultater, ja så måtte man jo ty til en prøvekørsel hvor det tog 27¼ minut for en liter dieselbrændstof – afrundet til 2,2 liter/timen.

Selv navnet Elvira var ikke givet – Bavian og Askepot var på navnelisten. Elvira gave også inspiration til at lave et lyrisk indslag hvilket digtet fra februar 1983 bevidner – "Til klubbens første kraft."

Et barn er skabt med hvilken pragt,
dog med larm og skrål,
et dejligt mål er nået.

Din undfangelse, drægtighed og fødsel i dag,
hvor du står iklædt det skønneste slag,
er ej gået stille af.

Dine skabere sammen sig satte for en kreation,
med stor vision at nå,
at de sammen måtte stå,
for at det skulle gå.

I din form og klæder må vi dine fædre,
ændre og bedre,
før dine dyder perfekt vi nyder.

Et underligt barn man stille sige,
af faste stoffer og noget der kan kildre
kan det gøre os vild’re?

Nej, for en medrivende,
løftende fryd giver vi alle lyd,
for du med flid, giver vores wire liv.
Anonym du bør ej være,
”Elvira” er navnet nu du bære.

”Rimsmeden” er dog forblevet anonym – men det gør jo ikke historien mindre spændende!

Med 30 år som klubben trofaste arbejdshest – så er vi jo mange der er taknemlig for det stykke arbejde der bliver lavet hver vinter for at holde Elvira på toppen. Og de sidste par vintre er igen undtagelse hvor Elvira har fået nye wiretromle afskærmning og tromlebremser. Så selv med 30 år i logbogen er Elvira stadig klubbens ”første kraft”!