Klubkonkurrenceregler

Tante Karen plakette (Karen Bertelsen)

Uddeles for årets bedste 100-199 km FAI trekantflyvning.

Opgaver udføres efter nedenstående ”Fælles regler for klubmesterskabet og de tre trekantpokaler” suppleret af følgende:

Alle ben skal være større end 28% af den samlede distance.

Det er ikke tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter. 

Svend & Marys plakette (Mary og Svend Michaelsen)

Uddeles for årets bedste 200-299 km FAI trekantflyvning.

Opgaver udføres efter nedenstående ”Fælles regler for klubmesterskabet og de tre trekantpokaler” suppleret af følgende:

Alle ben skal være større end 28% af den samlede distance.

Det er tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter.

Plakette for bedste trekantflyvning (Ørum Pedersen)

Uddeles for årets bedste trekantflyvning på minimum 250 km.

Opgaver udføres efter nedenstående ”Fælles regler for klubmesterskabet og de tre trekantsplaketter” suppleret af følgende:

28% reglen behøver ikke at være opfyldt. Men korteste ben skal være mindst 70 km (svarer til 28% på en 250 km trekant), og trekantens højde skal være mindst 25 km. Se illustration.

Det er tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter.

Plakette for klubmesterskab (Benny Ørum)

Tildeles til den pilot, der i årets løb har fløjet de tre bedste hastighedsflyvninger. Ved 2-sædet flyvning tildeles kun point til den ene pilot.

Flyvningerne opdeles ved pointberegning i FAI-trekanter (jvf. beskrivelserne til klubbens 3 trekants-discipliner), andre deklarerede opgaver (ud-hjem, ikke-FAI-trekanter eller hastighedsopgaver (yo-yo) med maks. 8 vendepunkter (dvs. inkl. start- og ankomst op til 10 punkter)), Asigned Area opgaver (AAT) og ikke-deklarerede opgaver (ud-hjem, ikke-FAI-trekanter og yo-yo, der ikke er deklareret før start). 

Vendepunkterne skal være fra det ‘Nationale vendepunktskatalog’ (DSvU UHB Gruppe 750..!).

Ved beregning af det samlede resultat er der ingen begrænsning for, på hvilket tidspunkt af sæsonen (midt marts til slut oktober) de tællende flyvninger skal være udført.
Ved pointlighed medtages et resultat ekstra.

På officielle flyvedage med vejrmæssig mulighed for strækflyvning vil vagthavende instruktør(er) tilstræbe, at der udskrives en lille klubopgave på mellem 70 og 140km beregnet på urutinerede strækpiloter.

 

Fælles regler for klubmesterskabet og de tre trekantsplaketter

Benyttes til følgende plaketter:           Tante Karen pokalen.

                                                      Svend & Marys pokal.

                                                      Pokalen for bedste trekantflyvning.

                                                      Klubmesterskabet.

Start - men ikke nødvendigvis afgang på opgaver skal ske fra Skinderholm.

Startlinie (10 km linje), vendepunktssektor (500 m beercan) og ankomstring (radius 3 km) er beskrevet i ”start- og vendepunktsregler” for nationale konkurrencer i DSvU UHB Gruppe 737. Ankomstline (1 km linje) er beskrevet i Diplomreglerne (DSvU UHB Gruppe 720). 

Hjemtærskling til en 3 km ankomstring vil altså blive godkendt. Dog fratrækkes distancen 3 km (men f.eks. vil en 202,8 km trekant stadig blive kaldt ved dette, selvom der til alle beregninger bruges 199,8 km).

Krav til dokumentation og indberetning: GPS-loggere benyttes til dokumentation af start, vendepunkter, ankomst og tid. Opgaven/-rne skal deklareres før start (T/O), ellers anses de for ikke-deklarerede og multipliceres med faktor 0,80 jvf. nedenstående... Dokumentation sendes hurtigst muligt, og senest 7 dage efter flyvningen, til formanden for klubbens strækflyvningsudvalg, eller en af denne udpeget repræsentant.

Flyves trekantsopgaven på tosædet fly, tildeles trekantsplaketten begge piloter.

Pointberegning

Pointberegningsformlen sidestiller en god præstation på en kort opgave med en tilsvarende god præstation på en længere opgave (eller omvendt).

Der indgår ligeledes et handicapsystem, idet der lægges vægt på pilotens og ikke flyets præstationer.

        Pointberegningsformel til trekantspokalerne: P = (0,012D + 10)*V/H,

        Pointberegningsformel til klubmesterskabet: P = K*(0,012D + 10)*V/H, hvor

        D =  Officiel distance i km.

        V =  Gennemsnitshastighed i km/t (V = D/t, hvor t er flyvetiden på opgaven i timer og centi-timer).

                Flyvetiden skal til trekantspokalerne korrigeres for eventuel afgangshøjde over 1000m.

                Der tildeles et tidstillæg på ét minut pr. påbegyndt 100m over 1000m udtærsklingshøjde.

                Til klubmesterskabet er der fri udtærsklingshøjde, og flyvetiden korrigeres derfor ikke..!      

        H =  Handicapværdien (DAeC indexliste gældende ved sæsonstart).

        K =  Konstant-faktor.                  For deklarerede FAI trekanter:         1,00

                                                        For deklarerede opgaver:                 0,92

                                                        For Asigned Area opgaver (AAT):      0,84

                                                        For ikke-deklarerede opgaver:          0,80                        

 

Handicapliste (fra DAeC indexliste 2023):

ASH 31Mi/21m 1,24
ASG 29/18m 1,21
Ventus 2cT/2cM/2cxT/18m, Arcus T 1,2
DG-600/18m 1,16
ASG 29/15m, Ventus 2cT/2cM/cxT/15m, Discus 2c/18m 1,14
ASW 20/16,6m, Duo Discus T 1,12
ASW 20/15m WL 1,11
ASW 20, DG-600 1,1
Discus 2a 1,09
Discus 2b 1,08
Discus b 1,06
PIK-20D 1,04
Twin III 0,97
ASK 21 0,92

 

VARIGHEDSPOKALEN (Lund Jensen)

Uddeles for årets længste varighed på en flyvning med start fra Skinderholm.

Flyvningen skal foregå i ensædet svævefly - eller tosædet fløjet solo.

Hvis præstationen ikke er foretaget på en flyvning indberettet til nogen anden klubpokal, meddeles præstationen til formanden for klubbens strækflyvningsudvalg, som checker dokumentation i form af GPS-log.

KILOMETER CUP

Alle piloter kan deltage.

Uddeles for det højeste sammenlagte antal km på pilotens 10 længste strækopgaver, der er indberettet til klubkonkurrencen i sæsonen. (inkl. dem med udelandinger!).

VARIGHED & HØJDEVINDING

Uddeles til den pilot, med maksimum 150 timer ved sæsonstart, som i årets løb har udført og indberettet den bedste flyvning for varighed & højdevinding.

GPS-loggere benyttes til dokumentation af varighed og højdevinding.

Points = Flyvetid i decimaltimer*150 + Højdevinding i meter*0,4.

FIRKANT-POKALEN (Partner Revision)

Deltagere er piloter med maksimum 150 timer ved sæsonstart. Også piloter, der har fløjet mindre end 15 timer i den foregående sæson kan deltage.

Uddeles for årets bedste flyvning på 94,3 km opgaven:

Skinderholm Flyveplads (0042)

Arnborg Hangar (0097)

Hammer Flyveplads (0106)

Christianshede Flyveplads (0220)

Skinderholm Flyveplads (0042)

Eller med samme vendepunkter deklareret i omvendt rækkefølge.

Flyvninger skal foregå på ensædet svævefly eller tosædet fløjet solo.

Regler for flyvninger, dokumentation, indberetning og pointberegning er som beskrevet i konkurrencereglerne for Klubmesterskab og trekantsopgaver.

 

DISCUS 150 (Varighed)

En varighedskonkurrence, der gælder for piloter med mindre end 150 timer ved sæsonstart. Det betyder, at B-elever også kan deltage.
Man kan kun benytte vores klub-Discus’er X9, PM og VD til konkurrencen. Formålet med denne konkurrence er at give uerfarne piloter en grund til at flyve timer - også på dage, hvor der skal kæmpes lidt for det.
Det gælder om at flyve så mange timer som muligt, og for hver flyvning der har en varighed af 30 minutter (0,50 time) eller mere får man point. Hver pilot kan bidrage med sine bedste 10 flyvninger.
Den pilot, der ved årets udgang har dokumenteret flest timer på de op til 10 flyvninger, vinder.
Points = Flyvetid i decimaltimer (eksempler: 0,50 time = 50 point; 1,92 time = 192 point!;)

        Points = Flyvetid i decimaltimer.

        For mere udfordrende vejrbetingelser gives der bonuspoint:

        Base under 1000 meter: point x 1.25

        Base under 600 meter: point x 1.50

        For flyvninger på over 5 timer: point x. 1.75.

Mener man at være berettiget til bonuspoint for en flyvning under lav skybase/termikhøjde, skal der indsendes en IGC-fil som dokumentation for maksimal højde.